Wymagania techniczne

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wytycznych:

Przygotowanie plików pdf:

 1. Spady 2 mm z każdej strony – format publikacji powiększony o 4 mm wzdłuż i wszerz.
 2. Plik powinien mieć wewnętrznie zdefiniowany, poprawny rozmiar strony netto (po obcięciu) – TrimBox.
 3. Istotne elementy publikacji (loga, teksty, adresy, numery) nie powinny znajdować się bliżej niż 2mm od docelowego brzegu publikacji. Przy publikacji wielostronicowej klejonej lub szytej elementy te nie powinny być bliżej niż 4 mm. Przy oprawie spiralnej istotne elementy powinny się znajdować 10mm od wewnętrznej krawędzi strony (tj. 3mm od otworu spirali).
 4. Wewnętrzne skrzydełka prac falcowanych do wewnątrz powinny być krótsze o co najmniej 2 mm.
 5. Wszystkie elementy w pliku (grafika, bitmapy, teksty) powinny być w przestrzeni barw CMYK.
 6. Procentowe pokrycie powierzchni farbami w jednym punkcie nie może przekraczać wartości 350%.
  Dla papierów niepowlekanych wartość ta nie może przekraczać 300%.
 7. PDF prosimy przesłać nierozseparowany – kompozyt.
 8. Bitmapy w pliku powinny być w rozdzielczości powyżej 280dpi. Grafika kreską i tekst jako bitmapa – powyżej 800dpi.
 9. Teksty prosimy zamienić na krzywe, lub tworząc PDF dołączyć WSZYSTKIE czcionki.
 10. Czarne teksty (i inne drobne czarne elementy) powinny składać się z tylko czarnego koloru (pozostałe tj. C,M,Y = 0%)
 11. Cienkie linie nie powinny być cieńsze niż 0,05 mm. Cienkie białe linie (wybranie) nie powinny być cieńsze niż 0,1 mm
 12. Białe teksty (wybranie) nie mogą być mniejsze niż 4p
 13. Wszystkie czarne obiekty w pracy (100% K) będą nadrukowane na tło pod nimi (brak wybrań), nawet jeżeli w pliku jest inaczej. Pod wszystkimi innymi obiektami (nie 100% K) tło będzie wybrane, nawet jeżeli w pliku jest inaczej.
  WAŻNE !!!
  W celu innych ustawień proszę to wyraźnie napisać w e-mailu zlecającym druk
 14. Maska lakieru punktowego powinna być przesłana jako osobna strona w kolorze czarnym.
 15. Na masce do tłoczenia obiekty powinny być wektorowe (nie rastrowe), bez obrysu (outline), lub z obrysem 0mm
 16. Miejsca bigów, nacięć i perforacji powinny być przesłane jako osobna strona.
 17. Na jednej stronie w pliku PDF, proszę umieszczać tylko jedną stronę docelowej publikacji.
 18. Okładkę do oprawy klejonej proszę umieścić jako rozkładówka z uwzględnieniem grzbietu
 19. System nasz do reprezentacji na ekranie, proofie i ew. rozbarwień kolorów PANTONE na CMYK używa tabeli PANTONE Process2000 oraz PANTONE Goe; kolorów TOYO tabeli TOYO Color Finder – CMYK oraz TOYO Color Finder V2.0 – CMYK.
  Dla kolorów nie znalezionych w powyższych tabelach system użyje odpowiedników zapisanych w PDF-ie.
  W celu ustawienia innych odpowiedników CMYK proszę to wyraźnie napisać w e-mailu zlecającym druk.
 20. W pliku PDF dla produktu wykrawanego szablon wykrojnika musi znajdować się na osobnej warstwie.

W przypadku niezastosowania się do wymienionych warunków technicznych nie możemy gwarantować zrealizowania zlecenia w dobrej jakości i na uzgodniony termin.

Przygotowanie półproduktu do klejenia:

 1. Format bloku powinien mieć 2 mm na sfrezowanie od strony grzbietu oraz minimum 3 mm na
  ścięcie z pozostałych 3 stron.
 2. Format okładki względem bloku powinien być większy od góry i od dołu o minimum 3 mm.
 3. Minimalny format oklejonego dociętego bloku wynosi 142×100 mm.
 4. Maksymalny rozmiar oklejonego dociętego bloku wynosi 300×300 mm.
 5. Grubość klejonego bloku może wynosić od 1mm do 65mm.
 6. Włókno papieru okładki oraz bloku powinno być wzdłuż grzbietu.
 7. Okładka w miejscu klejenia nie może być zadrukowana farbami metalicznymi, lakierowana UV,
  laminowana.
 8. Na okładce należy oznaczyć stronę mierzycy oraz chwytaków.
 9. Bigi otwierające na okładce muszą być zaprojektowane w odległości 5 mm od krawędzi
  grzbietu.
 10. Okładka i środki muszą mieć nadrukowane pasery formatowe zgodne z wymiarem netto
  publikacji oraz okładka powinna mieć dodatkowo nadrukowane znaczniki miejsca bigów.
 11. Przy broszurach o grubości poniżej 5 mm należy utrzymać technologiczny warunek proporcji
  gramatury okładki do środków wg zasady:
  środki 80g/m? ? okładka max 200g/m?
  środki 115g/m? ? okładka max 250g/m?
  środki 135g/m? ? okładka max 300g/m?
 12. Spakowane bloki muszą być przełożone przekładkami i ułożone w jednym kierunku.
 13. Bloki i okładki powinny być spakowane w paczkach z opisaną ilością (najlepiej jednakową).
 14. Naddatki na zepsucie powinny wynosić 5%.

W przypadku niezastosowania się do wymienionych warunków technicznych nie możemy gwarantować zrealizowania zlecenia w dobrej jakości i na uzgodniony termin.

Warunki techniczne przyjęcia zleceń do lakierowania UV:

 1. Format arkuszy: minimalny ? 350 x 270 mm maksymalny ? 780 x 540 mm
 2. Gramatura papieru: 130 ? 400g/m? dla lakierowania pełnopowierzchniowego i 150 – 400g/m? dla lakierowania wybiórczego
 3. Margines papieru nie mniej niż 20 mm po bokach, 15 mm góra i dół
 4. Maksymalna powierzchnia zadruku: 750 x 510 mm
 5. Na stosie arkuszy należy oznaczyć miejsce mierzycy oraz chwytaków.
 6. Naddatek przyrządowy oraz na zepsucie powinien wynosić nie mniej niż 5%.
 7. Z materiałem do lakierownia UV powinna być dostarczona dokładna makieta z wyraźnie
  zaznaczonym miejscem lakierowania.
 8. Spakowany stos lub paczki powinny być opisane ilością arkuszy, lub w przypadku kilku
  rodzajów wyraźnie oznakowane, oraz oddzielnie spakowana makulatura.
 9. Ewentualna dostarczona maska w postaci filmu powinna być dokładnie spasowana z
  arkuszem.
 10. W przypadku druków zafoliowanych, folia nie powinna wystawać poza krawędzie
  arkusza.

W przypadku niezastosowania się do wymienionych warunków technicznych nie możemy gwarantować zrealizowania zlecenia w dobrej jakości i na uzgodniony termin.

Zastrzeżenia technologiczne:

 1. Odcień bieli papieru jest zależny od użytego gatunku papieru. Jeżeli nie postanowiono inaczej, a druk ma być wykonany na papierze o kolorze białym to drukarnia zastrzega sobie prawo użycia dowolnego papieru od dowolnego dostawcy.
 2. Gramatura papieru nie określa grubości papieru ani jego sztywności. Jeżeli nie postanowiono inaczej drukarnia zastrzega sobie prawo do użycia dowolnego papieru o gramaturze ustalonej w zamówieniu.
 3. Odcień uzyskanego koloru zależy od koloru użytego papieru i może się nieznacznie różnić w stosunku do wzorca.
 4. Odcień koloru zmienia się po pokryciu zadrukowanej powierzchni lakierem lub folią.
 5. Nie jest możliwe dokładne odwzorowanie kolorów z palety Pantone lub HKS przy standardowym druku farbami CMYK

Składając zamówienie należy uwzględnić wszystkie powyższe zastrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.