Patryce Brailla

Nasza firma jest producentem patryc do tłoczenia na płasko podczas sztancowania, jak i rotacyjnie podczas klejenia na składarko-sklejarkach (AccuBraille). Patryca jest wykonana z blachy stalowej. Każda patryca opisana jest czytelnym tekstem w celu jej jednoznacznej identyfikacji. Za standardową przyjmujemy najpopularniejszą i rekomendowaną dla opakowań czcionkę Marburg Medium. Patryce produkujemy za pomocą urządzenia Compli Braille Vario oraz zintegrowanego z nią oprogramowania. Maszyna zawiera narzędzie, które jest w stanie skalibrować wszystkie kropki oraz wytłoczyć do 5 wierszy po maksymalnie 30 znaków w każdym z nich.

Wśród zalet oferowanego rozwiązania znajdują się:

  • dokładność i jakość wykonania patrycy. Każdy punkt Brailla wytłoczony jest z najwyższą precyzją.
  • wysoka trwałość patryc dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości.
  • powtarzalność kształtu przetłoczeń i możliwość wielokrotnego zastosowania.
  • atrakcyjna cena i czas realizacji w 24h.